5 นักสเก็ตลีลาชายตัวท็อปจัดเต็มทุกกระบวนท่าบนลานน้ำแข็ง

3 Vincent Zhou

สเก็ตลีลา ใช้สนามแข่งขันที่เป็นลานน้ำแข็งซึ่งมีอากาศเย็น และนี่คือ 5 นักสเก็ตลีลาชายที่แสดงความสามารถจัดเต็มบนลานน้ำแข็งจนเป็นตัวท็อปของโลก